Jul 11, 2023

BRAINSTORM

Nảy ý tưởng bất chợt
Cho cái đầu bớt chật

Ps: Một chiều "rang tôm" cùng homiez
-----------------------------------