Jul 11, 2023

[EXPIRED] ACCOUNT PLANNER

🔥URGENCY: BP KIẾM HOMIEZ
BP không sợ đêm đen
Vì trong nhà có nhiều ánh sáng💥💥
 
Nếu Account Planner cảm thấy mình đủ "chói chang"
Gửi ngay CV và portfolio tại: hr@bpcommunications.vn
JD: https://bit.ly/3ZJCbhN
-----------------------------------
BP Communications
Creative Agency
Creative Idea | Creative Campaign | Creative Content