Jul 11, 2023

[EXPIRED] SENIOR ACCOUNT

[TUYỂN DỤNG: SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE]
JD: http://bit.ly/BPSeniorAcc
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm.
Gửi ngay CV và porn-folio về hr@bestplatform.vn.

À, ngoài lời giới thiệu như kiểu mail-nào-cũng-thế,

bạn vui lòng viết kèm lời giải thích ý nghĩa của post tuyển dụng này,

theo ý hiểu của chính bạn nhé.