Jul 11, 2023

[EXPIRED] SENIOR DESIGNER

Đổ một lít dầu máy ⛽⛽⛽
Cho Artworks thêm cháy 🔥🔥🔥
Đây là một bài tuyển dụng và chúng tôi đang cần tìm một bạn Senior Designer có những ý tưởng sáng tạo bùng nổ, cháy bỏng.
Gửi CV + Portfolio ngay tại hr@bpcommunications.vn nhé các bạn Homiez.
Hạn chót: 01/11/2022
-----------------------------------
BP Communications
Creative Agency
Creative Idea | Creative Campaign | Creative Content