Jul 11, 2023

NGÀY HỘI SỨC KHỎE

Chơi với tạ thì khỏe body
Chơi với BP thì khỏe não

Ps: Vì ý tưởng BP đã brainstorm giùm bạn. Nice 😁😁😁

HAPPY WORLD HEALTH DAY
-----------------------------------