Jul 11, 2023

TRỒNG CÁI TREE

Cái K xanh xanh thì lá cũng xanh
Cú đậu trên cành lấy vía cho KPI cũng xanh

Nay Homiez BP dắt nhau trồng cây trong công ty cho xanh cửa xanh nhà! 🌳🌳🌳
------------------------------------